Intenzivní kurz o pravidlech souvisejících s poutí do Mekky, hadž.